Vilh. Werner Aktiebolag är ett familjeägt 
grossisthandelsföretag i trävaror. 

Företaget grundades 1940 och har skaffat sig 
en gedigen erfarenhet och kunskap i trävaru-   branschen under mer än 60 år, som vi gärna 
delar med oss av till våra affärspartners.

Vi bearbetar i huvudsak marknader i Europa och 
ett genomgående tema i vårt arbete är att leverera 
en hög kvalitet på våra produkter och hålla en hög 
servicenivå. 

Vi strävar efter att upprätthålla kontinuerliga affärs-förbindelser både vad avser kunder och leverantörer, 
då det är vår övertygelse att detta är till gagn för den 
långsiktiga utvecklingen och stabiliteten i affärs-relationerna.

Vår målsättning är att kunna tillfredsställa de mest 
skiftande behov av träprodukter alltifrån otorkat 
råsågat byggnadsvirke till hyvlade, nedtorkade och 
exaktkapade specialdimensioner i både furu och gran.